Maksumme koostuu Kelalta haettavasta yksityisen hoidon tuesta ja vanhempien omavastuuosuudesta. Alla oleva hinnasto näyttää vanhempien korkeimman omavastuuosuuden ilman mahdollista tulosidonnaista hoitolisää.


HINNASTO

Kokopvä 310€/kk
25h/vko 215€/kk
25-35h/vko 250€/kk
Sisaruslisä on 60 prosenttia perheeltä perittävästä lapsen varhaiskasvatusmaksusta, kuitenkin enintään 177 €/kk
Mahdollisuus tulosidonnaiseen hoitolisään