Maksumme koostuu Kelalta haettavasta yksityisen hoidon tuesta ja vanhempien omavastuuosuudesta. Alla oleva hinnasto näyttää vanhempien korkeimman omavastuuosuuden ilman mahdollista tulosidonnaista hoitolisää.


HINNASTO

Kokopvä 295€/kk
25h/vko 200€/kk
25-35h/vko 235€/kk
Sisarusalennus 145€ toisesta lapsesta
Mahdollisuus tulosidonnaiseen hoitolisään