Maksumme koostuu Kelalta haettavasta yksityisen hoidon tuesta ja vanhempien omavastuuosuudesta. Alla oleva hinnasto näyttää vanhempien korkeimman omavastuuosuuden ilman mahdollista tulosidonnaista hoitolisää.


HINNASTO

Kokopvä 295€/kk
25h/vko 200€/kk
25-35h/vko 235€/kk
Sisaruslisä on 60 prosenttia perheeltä perittävästä lapsen varhaiskasvatusmaksusta, kuitenkin enintään 173 €/kk
Mahdollisuus tulosidonnaiseen hoitolisään